Nieuws

CZ laat eigen verzekerden in de steek

Verzekerden van CZ krijgen het moeilijk als zij een volwaardige psychologische behandeling nodig hebben. CZ heeft namelijk besloten om de lopende contracten met vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten dusdanig ingrijpend te wijzigen.

 

Verzekerden van CZ krijgen het moeilijk als zij een volwaardige psychologische behandeling nodig hebben. CZ heeft namelijk besloten om de lopende contracten met vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten dusdanig ingrijpend te wijzigen dat zij nog maar een handjevol cliënten kunnen aannemen en deze bovendien zeer kort kunnen behandelen.

De CZ-gecontracteerde therapeuten ervaren deze handelwijze als intimiderend en als contractbreuk, omdat CZ het beleid middenin het lopende jaar wijzigt. CZ-verzekerden zijn de dupe. Zij moeten immers wachten tot eind van het jaar om over te kunnen stappen naar een andere verzekeraar. De NVVP verwacht dat dit zeker zal gebeuren.

Naast de ondoorzichtige rekenformule voor de omzetten, stelt CZ ook nog eens een postcodelimiet in, voorzien van een marktaandeel per gebied. Daarmee verliezen CZ-klanten hun recht op een ‘vrije-artsenkeuze’. CZ bepaalt voor zijn verzekerden binnen welk postcodegebied zij een therapeut mogen zoeken. En als daar niemand gevestigd is, of als die behandelaar een te klein ‘marktaandeel’ toebedeeld heeft gekregen, dan blijft de CZ-verzekerde verstoken van hulp.

Indien iemand vanwege terugval weer naar zijn voormalig behandelaar wil, dan is de kans groot dat hij voor een gesloten deur komt te staan. CZ adviseert zijn klanten om in dat geval maar te kiezen voor een behandeling in de eerste lijn of elders een therapeut te zoeken. Al met al een zeer bedenkelijke constructie, zo concludeert de NVVP.

Een psychotherapeut kan op deze manier onmogelijk zijn werk goed doen en moet cliënten weigeren omdat zij bij CZ zijn verzekerd. Een NVVP-lid: “Ik neem patiënten aan 'zonder aanzien des persoons'. Dat wil zeggen dat ik -alvorens patiënten aan te nemen- niet kijk waar zij verzekerd zijn.” Een van de vele reacties van de gecontracteerde vrijgevestigde therapeuten op het nieuwe CZ-beleid: “De brief -en met name ook de toonzetting daarvan- van CZ trof mij als een soort messteek in de rug: 10% van mijn cliëntenbestand bestaat uit CZ-verzekerden, enkele daarvan lijden aan een ernstig ziektebeeld en krijgen een zeer intensieve therapie. Ik ben een hardwerkende psychotherapeut, die uit de regio de meest complexe gevallen krijg toegespeeld. Men doet alsof ik misbruik maak en voel mij als een soort oplichter weggezet.” De NVVP beraadt zich op verdere acties tegen het beleid van CZ.

Persbericht van de beroepsvereninging, NVVP

(15-05-2012)


◄ Nieuwsoverzicht