Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:

 • Angstklachten;
 • Depressie;
 • Persoonlijkheidsproblematiek.

Enkele aandachtsgebieden zijn:

 • (oorlogs)trauma;
 • stressgerelateerde klachten.

Wanneer kunt u niet behandeld worden bij de Psychotherapiepraktijk Sarucco?

Als er sprake is van:

 • Een verstandelijke beperking ( dit wordt op cliëntniveau beoordeeld);
 • Crisisgevoeligheid of ernstige suïcidaliteit waarvoor zorg buiten kantoortijden nodig is of zou kunnen zijn;
 • Middelenafhankelijkheid die op de voorgrond staat;
 • Ernstige geweldsdreiging;
 • (Vermoeden van) Dementie;
 • Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal;
 • Het ontbreken van een geldige ziektekostenverzekering;
 • Het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats;
 • Dwangproblemen;
 • Bipolaire stoornis;
 • Een ernstig verstoorde realiteitstoetsing, door bijvoorbeeld schizofrenie of andere psychotische stoornissen;
 • Automutilatie;
 • Eetstoornis;
 • ASS.

Veelal bestaat de therapie uit gesprekken tussen een patiënt en een psychotherapeut. Oefeningen, rollenspellen, opdrachten en spelvormen kunnen een belangrijke plaats innemen. Soms richt de therapie zich op meerdere cliënten tegelijkertijd, in een groep of een gezin. De praktijk biedt deze vormen van psychotherapie:

Bron: NVP