Psychotherapie is een vak dat binnen de geestelijke gezondheidszorg een eigen plaats inneemt. Psychotherapie heeft zich ontwikkeld tot een effectieve behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. In psychotherapie staan gesprekken tussen de patiënt(en) en de deskundige hulpverlener, de psychotherapeut, centraal. De patiënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere.

Een psychotherapeut helpt de patiënt bij veranderen van gedrag, anders omgaan met pijnlijke emoties, anders denken of anders omgaan met belangrijke contacten. Het doel van psychotherapie is om psychische klachten en problemen te doen verdwijnen of aanzienlijk te verminderen, op een patiëntvriendelijke, wetenschappelijk onderbouwde en doeltreffende manier.

Bron: NVP