• Wanneer kunt u niet behandeld worden bij de Psychotherapiepraktijk Sarucco?

  Als er sprake is van:

  • Een verstandelijke beperking ( dit wordt op cliëntniveau beoordeeld);
  • Crisisgevoeligheid of ernstige suïcidaliteit waarvoor zorg buiten kantoortijden nodig is of zou kunnen zijn;
  • Middelenafhankelijkheid die op de voorgrond staat;
  • Ernstige geweldsdreiging;
  • (Vermoeden van) Dementie;
  • Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal;
  • Het ontbreken van een geldige ziektekostenverzekering;
  • Het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats;
  • Dwangproblemen;
  • Bipolaire stoornis;
  • Een ernstig verstoorde realiteitstoetsing, door bijvoorbeeld schizofrenie of andere psychotische stoornissen;
  • Automutilatie;
  • Eetstoornis;
  • ASS.
 • Beveiligd mailwisseling

  Als u via het contactformulier mij informatie stuurt dan worden deze gegevens automatisch versleuteld verstuurd. 

  Daarna zal ik indien nodig via het beveiligde e-mailprogramma Zivver reageren. Hiermee wordt uw privacy gewaarborgd.

 • Spoed

  Bij spoedvragen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.