Psychotherapie zit sinds 1 januari 2008 in het basispakket van de zorgverzekering. Psychotherapie wordt, met uitzondering van psychoanalyse, de diagnose ´Aanpassingsstoornis´ en de diagnoses die vallen onder de goep 'Andere aandoeningen die een reden voor zorg kunnen zijn', in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering. 

Wanneer u zich, met een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts, aanmeldt bij een psychotherapeut of GGZ-instelling, wordt eerst onderzoek gedaan. Er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daarover eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond. De gegevens van de behandeling worden volledig geanonimiseerd naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gestuurd voor beleidsdoeleinden.
De nota wordt na afloop van de maand aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u – na aftrek van de eigen bijdrage – al dan niet een volledige vergoeding.
De nota is niet anoniem. Op de rekening wordt echter alleen een zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Méér informatie gaat er niet naar de zorgverzekeraar.

Daarnaast dient u rekening te houden dat er naast de eigen bijdrage ook een wettelijk verplicht eigen risico geldt. In 2024 is dit een bedrag van € 385,- in de basisverzekering. Bij het eigen risico geldt dat de startdatum van de behandeling leidend is voor het bedrag dat u moet betalen aan uw zorgverzekeraar.

Na aftrek van de wettelijke eigen bijdrage zijn er globaal vier mogelijkheden te onderscheiden:

psychotherapeut heeft een contract met verzekeraar psychotherapeut heeft geen contract met verzekeraar
naturapolis: Rekening gaat rechtstreeks naar de verzekeraar, volledige vergoeding Rekening gaat naar de patiënt. Deze kan de rekening indienen bij de verzekeraar. Vergoeding is doorgaans 60-80% van het ´gemiddeld gecontracteerde tarief´
restitutiepolis: Rekening gaat rechtstreeks naar de verzekeraar. Bij de meeste verzekeraars geldt een volledige vergoeding of 100% van het ´gemiddeld gecontracteerde tarief´. Enkele verzekeraars vergoeden 60-80% van het ´gemiddeld gecontracteerde tarief´. Rekening gaat naar de patiënt. Deze kan de rekening indienen bij de verzekeraar. Bij meeste verzekeraars geldt een volledige vergoeding of 100% van het ´gemiddeld gecontracteerde tarief´. Enkele verzekeraars vergoeden 60-80% van het ´gemiddeld gecontracteerde tarief´

Contracten

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten:

  • a.s.r. (a.s.r., Ditzo, De Amersfoortse, Aevitae (ASR ziektekosten), Aevitae (a.s.r.))
  • Caresq (EUCare, Aevitae(Caresq)
  • CZ Groep (CZ, Delta Lloyd en OHRA, PZP, Nationale Nederlanden)
  • DSW (DSW, In Twente, Stad Holland, SZVK)
  • Menzis (Menzis, Anderzorg, HEMA)
  • ONVZ (ONVZ, VvAA, PNO)
  • Salland (Salland, HollandZorg, ZorgDirect)
  • VGZ (Bewuzt, IZA Cura, IZZ, MVJP, Univé, UMC, VGZ, ZEKUR, Zorgzaam, VGZ Cares, Aevitae (VGZ), VGZ voor de zorg, Besured, Caresco, National Academic, Promovendum
  • Zilveren Kruis (Avéro Achmea, Interpolis, FBTO, OZF, Zilveren Kruis, De Friesland, Aevitae (Avéro), IAK (Avéro), Pro Life)
  • Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid, AZVZ)

No Show

Indien u onverhoopt een afspraak moet afzeggen dan wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van tevoren te doen (op kantoordagen tussen 9 en 17 uur), zodat er voor u geen kosten aan verbonden zijn. Als u niet tijdig afzegt ontvangt u voor een sessie een factuur van €120,-.

Tarieven behandeling GGZ

Binnen de praktijk wordt gewerkt met de NZa-tarieven voor de Geestelijke Gezondheidszorg. De tarieven van de NZa voor 2024 kunt u vinden via onderstaande link:

https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Tarief OZP/OVP+

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘Niet-basispakketzorg Consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2024: € 132,24 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 100% van het NZa-tarief.

Tarieven zelfbetalers

De tarieven voor zelfbetalers zijn de marktconforme tarieven van de zorgverzekeraars. Deze worden afgeleid van de NZa-tarieven die hierboven te vinden zijn. Als u wilt weten weten welk percentage wij van uw zorgverzekeraar maximaal in rekening mogen brengen dan kunt u contact met ons opnemen.