Het College voor Zorgverzekeringen wil de vergoedingen voor geestelijke gezondheidszorg drastisch beperken. Alle psychische ziekten met een duidelijke lichamelijke oorzaak worden als het aan het CVZ ligt niet langer vergoed als ggz-zorg.

Voorbeelden zijn dementie en delirium.

Ook psychische klachten, zoals depressieve klachten na een scheiding of een overlijden, moeten volgens het CVZ niet meer als ggz-zorg worden vergoed. Als huisartsen mensen met zulke klachten doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater, moeten de cliënten de kosten zelf dragen, stelt het CVZ.

Onder de zaken die volgens het CVZ wel onder de ggz-zorg moeten vallen, zijn psychische ziektes die vooral een psychische oorzaak hebben.

Kosten

Het CVZ doet zijn voorstellen in een conceptadvies aan minister Schippers (.pdf). Het CVZ beantwoordt daarin de vraag welke behandelingen in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg - dat zijn behandelingen die op genezing gericht zijn - vergoed moeten worden uit de Zorgverzekeringswet.

Het CVZ wil op deze manier de sterk stijgende kosten terugdringen. De afgelopen tien jaar zijn de uitgaven in de GGZ met 140 procent gestegen. In 2012 is er ruim 4 miljard euro uitgegeven aan geneeskundige ggz-zorg. In 2013 loopt dat op tot 4,2 en in 2014 tot 4,5 miljard. Daarnaast wordt nog eens ruim 1,5 miljard besteed aan langdurige ggz-zorg die gefinancierd wordt uit de AWBZ.

Stoornissen

Het CVZ heeft van een hele lijst stoornissen bekeken of die een meer lichamelijke achtergrond hebben of vooral een psychische oorzaak. Allerlei behandelingen, waaronder dus dementie en delirium, worden in de plannen van het CVZ niet meer als ggz-zorg vergoed. Het CVZ wil dat die zorg uit het ziekenhuisbudget voor medisch specialistische zorg vergoed wordt.

Voor andere stoornissen die door het CVZ wel als psychische ziekte erkend worden, wordt een maximale vergoedingstermijn ingesteld. Wie bijvoorbeeld een autistische stoornis heeft, Asperger of Gilles de la Tourette, krijgt nog maximaal één jaar geestelijke gezondheidszorg vergoed uit de basisverzekering.

Ook kinderen die seksueel misbruikt, mishandeld of verwaarloosd zijn zouden volgens het CVZ-conceptadvies geen recht hebben op psychische zorg

Heilloze weg

Het CVZ heeft ter voorbereiding op zijn conceptadvies overleg gevoerd met een groep betrokken hoogleraren. Uit het conceptadvies, dat in het bezit van de NOS is, blijkt dat de beroepsgroep afwijzend staat tegenover de plannen van het CVZ.

"De hoogleraren hebben nadrukkelijk gesteld dat het schrappen van ggz-indicaties een heilloze weg is", staat in bijlage 1 van het conceptadvies. Wel vinden de hoogleraren dat de ggz efficiënter kan werken, maar daarvoor is het eerst nodig richtlijnen van de beroepsgroep aan te passen.

Afgelopen zomer onthulde de NOS een vergelijkbaar concept advies van het CVZ over het stopzetten van de vergoedingen van heel dure geneesmiddelen tegen de zeldzame ziekten van Pompe en Fabry. Daar ontstond zo'n protest tegen dat het advies van tafel is gegaan.

Bron: NOS

Voor meer informatie lees ook: