Schippers gedoogt 0% volumegroei door zorgverzekeraars

Hoewel er in het bestuurlijk akkoord voor de GGZ een volumegroei van 2,5% is afgesproken met de sector, mogen zorgverzekeraars van minister Schippers bij de zorginkoop van curatieve GGZ toch inzetten op de nullijn.

De minister vindt het namelijk begrijpelijk dat sommige verzekeraars rekening houden met overschrijdingen over 2012. Als die meevallen is er mogelijk later in 2013 nog ruimte voor aanvullende afspraken, aldus de minister.

Volgens Schippers zijn verzekeraars vrij om deze insteek te kiezen bij de zorginkoop, mits zij maar voldoen aan hun zorgplicht. De gevolgen van dit beleid van zorgverzekeraars is inmiddels voor iedereen duidelijk aan het worden. Zorgaanbieders en hun patiënten kampen met een tekort aan behandelmogelijkheden vanwege te krappe omzetplafonds, waardoor zij patiënten niet in behandeling kunnen nemen.

Meld uw ervaring via meldjezorg.nl

Patiënten staan daardoor langer op de wachtlijst en het aantal behandelcontacten moet worden ‘verdund’ omdat de omzetplafonds al snel bereikt zijn. Dat levert de zeer onwenselijke situatie op dat de kwaliteit van zorg op het spel wordt gezet. Patiënten kunnen hun ervaringen melden via www.meldjezorg.nl, een initiatief van het Landelijk Platform GGZ.

Bron: NVVP