Vanaf 1 januari 2014 is er een nieuw stelsel in de GGZ van kracht. In 2013 spraken we nog van eerstelijns en tweedelijns zorg; nu spreken we van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ(SGGZ). Psychotherapiepraktijk Sarucco biedt hoofdzakelijk zorg aan in de SGGZ. Voor enkele verzekeraars biedt Psychotherapiepraktijk Sarucco ook GBGGZ aan.

Meer informatie over de GBGGZ en SGGZ kunt u vinden op de website Invoering Basis GGZ:

http://www.invoeringbasisggz.nl

Wat betekent dit voor u als cliënt?

U dient een verwijzing te hebben van uw huisarts met een verwijzing voor de GBGGZ of SGGZ. Indien deze specificatie niet op uw verwijsbrief staat dan zou ik u willen vragen een verwijzing te halen met daarop wel een specificatie. Zonder geldige verwijzing kunt u niet in behandeling komen.

Wordt mijn behandeling geheel vergoed?

Vanuit de basisverzekering zijn zowel de GBGGZ en de SGGZ gedekt. Dat betekent dat de zorg voor 100% vergoed wordt. U dient er wel rekening mee te houden dat u bij zowel een restitutie- als een naturapolis te maken heeft met een wettelijk eigen risico van minimaal €360,- . En als u een vrijwillig eigen risico heeft dan kan het voorkomen dat u zelfs meer moet betalen.

Als u een naturapolis heeft dan moet u er rekening mee houden dat uw zorgverzekeraar bepaalt waar u in behandeling gaat. Meestal kunt u in behandeling bij alle door de verzekeraar gecontracteerde aanbieders. Let op!: de zorgverzekeraar contracteert niet alle praktijken. Als u met een naturapolis bij een praktijk in behandeling komt die geen contract heeft met uw verzekeraar dan zal een deel van de kosten altijd op u neerkomen (tussen de 40 en 25% moet u dan zelf betalen).

Als u een restitutiepolis heeft dan geldt dat u zelf mag bepalen waar u zorg afneemt. Afhankelijk van uw polis wordt dan 60 tot 100% vergoed. Let er op!: Niet alle restitutiepolissen bieden garantie dat er 100% vergoed wordt. Controleer dit in uw polisgegevens.

Kan ik altijd in behandeling komen als ik een verwijzing heb van de huisarts?

Ieder jaar kopen de verzekeraars zorg in bij de vrijgevestigde praktijken. In 2014 geldt er voor iedere verzekeraar een omzetplafond (een maximum bedrag waarvoor de verzekeraar zorg inkoopt bij de praktijk).

In het kader van de bezuinigingen in de GGZ zijn de omzetplafonds in 2014 erg krap. Dit kan betekenen dat als er veel cliënten van een bepaalde verzekeraar in behandeling komen in de praktijk dat er een cliëntenstop geldt voor de betreffende verzekeraar.

De verzekeraar betaald de behandeling dan niet meer uit. Ook als u een restitutiepolis heeft dan kan het zo zijn dat u niet altijd een vrije keuze heeft. Als een behandelaar door zijn omzetplafond heen is dan kan deze u niet meer behandelen. Dit is een bekend probleem en is voorgelegd aan de Tweede Kamer. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.